Saunaverkosto puoltaa saunalaboratorion syntyä

Sauna from Finlandin Jyväskylän Hippokselle ideoimaan saunomisen hyvinvointi- ja terveyslaboratorioon liittyy paljon mahdollisuuksia. Laboratorioon voitaisiin kiinnittää monien uusien saunaan liittyvien tuotteiden, palvelujen ja elämysten kehittämistä, ja sen yhteydessä toimiva Visitors’ Center tarjoaisi yrityksille mahdollisuuden esitellä tuotteittaan ja palveluitaan.

Sauna from Finlandin 200 yrityksen verkostosta löytyy laajalti kiinnostusta mahdollista sauna- ja hyvinvointikonseptia kohtaan. Monet toimijat jakavat ajatuksen siitä, että sauna liittyy olennaisena osana terveyteen ja hyvinvointiin, ja saunomisen hyvinvointi- ja terveyslaboratorion vaikutukset näkyisivät pidemmällä tähtäimellä muun muassa innovaatiotoiminnassa, työllisyydessä, imagotyössä, turismissa ja vientitulojen kehityksessä. Myös muun muassa Jyväskylän kaupunki ja oppilaitokset kumppaniverkostoineen puoltavat ajatusta.

Hotelli Revontulen yrittäjä ja Sauna from Finland -verkoston jäsen Tiia Valkama kommentoi saunaelämyksen tuotteistamista:

– Revontulessa ajankohtaista on saunan tuotteistaminen sekä kansainvälisille että suomalaisille vieraille. Saunan terveysvaikutuksista ei suomalaisten keskuudessa käydä paljoakaan keskustelua, vaan kansainväliset saunojat pohtivat tätä enemmän.

Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju korostaa, että asioista tulee tehdä konkreettisia tavallisillekin kansalaisille.

– Visitors’ Centerissä voisi olla tarjolla saunaoppaita ja saunaopaskoulutusta, opastettua saunaelämystä, kulttuuritietoutta, tietoa mistä saunan saa ostettua ja miten saunominen tapahtuu. Keskukseen voisi liittää saunatuotteiden myyntiä saunakaupan muodossa. Tarjolla voisi olla myös mittauksia, personoituja ohjelmia ja muita henkilökohtaisia palveluja.

Yritysten toiveesta saunalaboratorio on liitetty osaksi Sauna from Finlandin valmistelemaa Saunan viemää -kasvuohjelmaa. Kasvuohjelma esiteltiin eduskunnassa joulukuun alussa pyrkimyksenä saada se osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa.

Hyvinvointi- ja saunalaboratorion tarvekartoituksen tulokset puoltavat tutkimuspalveluiden edistämistä vahvasti

Sauna from Finland teetti kyselyn, jossa haettiin sauna-alan yrittäjien, julkisten toimijoiden ja kehittämisyhtiöiden mielipiteitä saunalaboratorio- ja hyvinvointikeskuksen synnylle. Lähestulkoon 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että tutkimuspalveluiden kehittäminen on tärkeää. Yli 90 % oli sitä mieltä, että aiheesta tarvitaan lisää tutkimusta. Vastaajista yli 50 % oli hyödyntänyt jo tähän mennessä julkaistuja tutkimustuloksia saunomisen terveysvaikutuksista. Kyselyn vastaajat kaipasivat lisätutkimusta muun muassa aivoterveydestä sekä saunomisen vaikutuksesta unenlaatuun, ihoon ja jopa elinikään:

”Saunan vaikutus aivoihin, verenkiertoon, ihoon, lihaksiin, mielialaan, rentoutumiseen, unen saantiin. Ja miten saunan kosteus vaikuttaa asiaan.”

”Vaikutuksista eri sairauksien oireiden lievittämiseen, ikääntymisen fysiologisiin vaikutuksiin, psyykkiseen hyvinvointiin.”

”Lämmön ja kylmän yhdistäminen. Vaikutukset stressitasoon, painonhallintaan ja unenlaatuun.”

Laboratorion mahdollisuudet nähtiin positiivisina ja ylipäätään alaa edistävänä.

”Vientipotentiaali/terveysturismi! Myös tietysti tietoisuuden kasvattaminen saunan terveysvaikutuksista Suomessa ja kansanterveydellinen hyöty.”

”Huikeat näkymät niin urheilulle, terveydelle kuin myös hyvinvoinnille/jaksamiselle -> alan yritysten kasvumahdollisuuksia.”

”Voidaan yhdistää tähän myös muita hyvinvointiin liittyviä alueita kuten hieronta, urheilu yms.”

Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneita oli 42.

How can we help you?

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Tel. 040 566 2481

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

© 2024 - Sauna from Finland ry - Tietosuojaseloste