Suomalainen saunaelämys tuo bisnestä Suomeen

Julkaistu 19.9.2018 Työ- ja elinkeinoministeriö: Yrityskatsaus

Sauna on ollut osa suomalaisten arkea jo vuosisatojen ajan, mutta nyt se kasvattaa suosiotaan myös maailmalla. Suomalaisen saunan kysyntä on vahvempaa kuin koskaan.
Maailman hyvinvointimarkkinat hipovat 1,4 biljoonaa euroa, ja kasvu on nopeaa. Ihmisillä on yhä suurempi tarve lisätä sekä henkistä että fyysistä hyvinvointiaan.

Saunomisen positiiviset vaikutukset esimerkiksi stressinhallinnassa vastaavat hyvin kasvavaan hyvinvoinnin megatrendiin. Saunan hyödyt ovat myös tieteellisesti todettuja: säännöllinen saunominen vähentää riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä dementiaan ja Alzheimerin tautiin sekä lieventää stressiä ja parantaa unenlaatua.

Sauna-alan loppuvuonna 2017 toteutetussa liiketoimintakartoituksessa lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi sauna- ja hyvinvointialan olevan vahvassa kasvussa. Lähes saman verran arveli liikevaihtonsa kasvavan globaalien trendien myötä. Yrityksillä on erittäin laaja alihankkija- ja toimittajaverkosto, joten kasvusta hyötyvien yritysten määrän voidaan ajatella olevan tosiasiassa laajempi.

Saunakopin sijaan korostetaan elämysajattelua

Vaikka hyvinvointi on globaali trendi, kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan maailmalla tarvitaan lisää ymmärrystä saunoista ja kokonaisvaltaisesta saunaelämyksestä. Tätä työtä edistää Sauna from Finland, monialainen ja asiantunteva sauna- ja hyvinvointialan yritysten verkosto. Mukana on jo lähes 200 yritystä, jotka yhdessä luovat kokonaisvaltaisen saunaelämyksen. Verkostolla on tietotaitoa siitä, kuinka saunaelämys paketoidaan kokonaisuudeksi asiakkaan toiveita kuunnellen mutta myös asiantuntijuutta hyödyntäen.

Monelle sauna tarkoittaa lämmitettyä huonetta kiukaineen ja lauteineen, mutta Sauna from Finland korostaa, että saunomiseen voi liittää paljon muutakin. Saunomista tarkastellaan kokonaisuutena: mitä tapahtuu ennen saunaa, saunassa ja saunan jälkeen. Tätä kutsutaan ”Authentic Finnish Sauna Experience” -elämysajatteluksi. Laadukkaan suomalaisen saunaelämyksen kriteereinä pidetään aitoutta, moniaistisuutta, läsnäoloa, rentoutumista, puhtautta sekä hyvinvointia.

Myös saunakokemus Suomessa on vientiä

Elämysajattelu toimii kärkenä työlle, jota Sauna from Finland ry on jo vuosien ajan tehnyt määrätietoisesti sauna-alan kasvun ja liiketoiminnan edistämisen eteen. Tavoitteena on tarjota kansainvälisille markkinoille kokonaisia saunaelämyskonsepteja, joita voi ostaa yhden luukun periaatteella. Palvelut on toimitettava suunnittelusta aina toteutukseen ja ylläpitoon saakka – ainoastaan näin sauna-alan vienti voi kasvaa.

Saunan kansainväliseen vientiin liittyvät vahvasti myös ulkomaalaisten kokemukset saunasta Suomessa. Siksi Sauna from Finland keskittyy edistämään aitoa suomalaista saunaelämystä myös kotimaassa. Tiivis yhteistyö valtion maankuvayksikön, kaupunkien ja matkailualan yrityksien kanssa tähtää siihen, että kansainvälinen yleisö saa hyviä palvelukokemuksia täällä saunoessaan.

Hyvät kokemukset kasvattavat kiinnostusta saunan elämyksellisyyttä kohtaan ja rakentavat positiivista mielikuvaa Suomesta. Tämä edistää suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä vientiä.

Vaikka sauna-alan markkinat ovat Suomessa jo miljardin euron arvoiset, elämysajattelu lisää tarvetta uusille tuotteille, elämyksille ja palveluille. Esimerkiksi saunan terveysvaikutusten lisääntyvät tutkimustulokset avaavat koko ajan lisää mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle niin Suomessa kuin globaalisti. Elämysajattelulla sauna- ja hyvinvointituotteiden ja -palveluiden vientiosuutta voidaan kasvattaa jopa kolmeenkymmeneen prosenttiin.

Suomalainen saunaelämys erottuu muista maailman saunoista kaikessa yksinkertaisuudessaan. Kansainväliseen hyvinvointiin keskittyvään asiakaskuntaan vetoaa se, että sääntöjä saunomiseen ei ole: sen saa tehdä juuri itselle sopivalla tavalla. Tällöin rentoutuminen ja läsnäolo pääsevät korostumaan.

Suomalainen sauna onkin omalla tavallaan kokonaisvaltainen mindfulness-kokemus hektisen arjen keskellä. Tärkeintä on kuunnella itseään ja toimia niin kuin hyvältä tuntuu.

Sauna-alan liiketoimintakartoituksen keskeiset tulokset

Kyselyllä kartoitettiin alalla toimivien yritysten moninaisuutta ja määrää, niiden vienti- ja kansainvälisen toiminnan volyymeja sekä kiinnostusta kansainvälistä toimintaa kohtaan. Kyselyyn vastasi 252 yritystä.

  • 88 % arvioi sauna- ja hyvinvointialan olevan vahvassa kasvussa ja yhteistyöhalukkuus on korkea
  • 64 %:lla on jo kansainvälistä toimintaa, tärkeimmät markkina-alueet Saksa, Ruotsi, Venäjä, Ranska, Japani ja Kiina
  • 45 % pelkästään kotimaisiin markkinoihin keskittyvistä yrityksistä on kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta
  • 56 % yrityksistä on kiinnostunut yhteisestä sauna-alan kasvuohjelmayhteistyöstä
  • 84 % arvioi liikevaihtonsa kasvavan
  • 70 % yrityksistä aikoo palkata lisää henkilökuntaa seuraavan vuoden aikana
  • 67 % yrityksistä haluaa tarjota palveluitaan Sauna from Finland -yritysverkoston kautta

Carita Harju, toiminnanjohtaja, Sauna from Finland

Lue alkuperäinen artikkeli täältä.

How can we help you?

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Tel. 040 566 2481

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

© 2024 - Sauna from Finland ry - Tietosuojaseloste