Luovuus osana suomalaisen suosikkiperinteen nousukautta

Kekseliäät ratkaisut yllättävienkin kumppaneiden kanssa luovat markkinoita ja uutta arvoa asiakkaille. Rohkeat innovaatiot, kestävä kehitys, erilaisten käyttäjien tarpeet ja globaalit ongelmat vaativat luovuutta ja monialaista kumppanuutta.

Saunaelämys on kokonaisvaltainen ja moniaistinen kokemus, jossa erottamattomina osina ovat Suomen vahvuudet: puhdas ilma ja vesi, metsä ja turvallisuus. Sauna from Finlandin tuottaman tuoreen kyselyn mukaan saunaelämysalalta kuuluu hyviä uutisia. Kyselyyn osallistuneista alaan kuuluvista palveluntarjoajista huimat 100% olivat sitä mieltä, että ala tulee joko kasvamaan tai pysymään vähintäänkin nykyisessä tilassaan seuraavan kahden vuoden aikana. Sauna from Finland on monialainen suomalaisen saunan ympärillä toimiva yli 200 yritysjäsenen verkosto.

“Sauna-ala tai oikeastaan saunaelämysala kattaa yli 15 eri toimialaa. Olemme pyrkineet saamaan vastauksia kyselyyn kaikilta toimialoilta, sillä niin saamme realistisen kuvan suomalaisen saunaelämyksen nykymarkkinoista ja yritysten tulevaisuudennäkymistä”, kertoo Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju.

Kyselyyn vastanneista suurin osa (72%) uskoo oman liikevaihtonsa kasvuun tulevan kahden vuoden aikana. Saunapalveluissa on kasvupotentiaalia Suomessa ja vientimarkkinoilla. Erityisesti kasvupotentiaalia nähdään sekä saunaelämyksen merkityksessä matkailualalle että saunaelämyksissä kotisaunoissa ja taloyhtiöissä. Suurimmalla osalla kyselyyn osallistuneista yrityksistä on vahva kiinnostus kansainvälisille markkinoille. Reilusti yli puolet vastanneista vie jo jossain määrin tuotteitaan ulkomaille ja lähes 65% vastanneista on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa Suomen ulkopuolelle.

Saunaelämys rakentuu monialaisista elementeistä

Harju muistuttaa, että luovuutta käyttämällä saunaelämykseen voidaan liittää jatkuvasti uusia, rentoutumista ja läsnäoloa palvelevia kokemuksia, kuten herkullisia ruokia, kauniita tarvikkeita, hoitavia kosmetiikkatuotteita, upeita audiovisuaalisia kokemuksia ja tyylikkäitä tekstiilejä. Hänen mukaansa aidon ja moniaistisen saunaelämyksen rakentamisessa tarvitaan ennen kaikkea luovuutta.

”Luovuus mahdollistaa sekä erilaisten asiakkaiden tarpeiden huomioimisen että uusien innovaatioiden synnyttämisen ja uniikkien ratkaisujen rakentamisen tulevaisuuden saunaelämyksiä varten”.

Creative Finland on laatinut yhteistyössä Sauna from Finlandin kanssa visualisoinnin, jossa on kuvattu suomalaisen saunaelämyksen ympärille muodostunutta laajaa, eri alojen toimijoita ja yrityksiä kokoavaa verkostoa. Creative Finland on luovan talouden kehittäjä ja viestintäalusta, joka nostaa luovan alan potentiaalia esiin. Creative Finlandin verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen muistuttaa, että saunaelämyksen ympärille syntynyt liiketoimintaverkosto on malliesimerkki siitä, miksi eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten kannattaa tehdä enemmän yhteistyötä ja löytää sitä kautta yhdessä uusia kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia.

Design: Creative Finland ja Sauna from Finland

Lisätietoja:

verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen, anu-katriina.perttunen@creativefinland.fi
p. 044 534 5285

toiminnanjohtaja Carita Harju, carita@saunafromfinland.fi
p. 040 566 2481

How can we help you?

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Tel. 040 566 2481

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

Strategiset kumppanit

© 2024 - Sauna from Finland ry - Tietosuojaseloste