Saunaperinnettä rohkeasti maailmalle

Varjola auditointi_61Sauna from Finland on tarttunut haastee­seen. Se haluaa viedä aidon suomalaisen saunaelämyksen maailmalle ja auttaa yrityk­siä sen tuotteistamisessa.

Suomessa on saunottu tuhat vuotta. Sau­namme tunnetaan maailmalla, mutta siitä huolimatta siitä ei ole onnistuttu tekemään hyvää liiketoimintaa. Saunalla ei juuri ra­kenneta maabrändiä. Kuusi vuotta toiminut Sauna from Finland -yritysverkosto haluaa muuttaa tilanteen. Verkoston perustamisesta lähtien sitä vetänyt toiminnanjohtaja Carita Harju on tarttunut tosissaan löylykauhaan. Hän johtaa määrätietoisesti strategiatyötä sauna-teeman ympärille synnytettävän liike­toiminnan tehostamiseksi. Työkaluina ovat esimerkiksi yritystoimintaa hyödyntävien tut­kimusten tekeminen. Paraikaa määritellään muun muassa sauna-alan kokonaisliikevaih­toa. Tavoitteena on myös suomalaisen sau­nan kasvojen kohotus.

Laatumerkki saunomiseen

”Suomalaisen saunan brändi on tunkkainen. Se on uudistettava”, Harju sanoo napakasti. ”Mieti vaikka kuvamaailmaa, jolla saunasta on tähän asti kerrottu. Vanhat savusaunat, vihta ja löylykauha -kuvat ovat kyllä tunnel­mallisia, mutta sellaisenaan ne eivät edistä saunan kaupallisuutta. Saunaperinnettä ei pidä unohtaa, mutta sitä ja sen esittämista­paa on modernisoitava”, hän toteaa.

Saunabrändiä on lähdetty kohentamaan selkeillä työkaluilla kuten Authentic Finnish Sauna Experience -laatumerkillä. Se myön­netään saunapalveluja tarjoavalle yritykselle, jonka toiminta täyttää Sauna from Finlandin laatiman laatukäsikirjan vaatimukset aidosta suomalaisesta saunaelämyksestä.

”Aito suomalainen saunaelämys on koko­naisvaltainen ja moniaistinen kokemus. Se koostuu tunnistettavista ja laadukkaista ele­menteistä ja saunomisen ydinarvoista”, Harju kertoo. Ydinarvoja ovat aitous, moniaistisuus, läsnäolo, rentoutuminen, puhtaus ja hyvin­vointi. Laatuluokitusta voi soveltaa erilaisissa saunomisympäristöissä, kuten matkailukoh­teissa, tilaussaunoissa, kylpylöissä, uima­halleissa ja hotelleissa. Laatumerkki viestii yrityksen asiakkaille, että sen saunapalvelut ovat tasoltaan maailman huippuluokkaa.

Mukaan hyvinvointibisnekseen

Harju uskoo saunan mahdollisuuksiin ni­menomaan hyvinvoinnin tuottajana, ja hän haluaa saunalla kiinni hyvinvointimarkkin­asta. ”Sauna tarjoaa mahdollisuuden koko­naisvaltaiseen rentoutumiseen ja saunassa korostuu stressittömyys. Ne ovat lupauksia, jotka puhuttelevat meidän aikamme ihmis­tä.” Terveysvaikutuksista puhuttaessa on ol­tava tarkkana. Useimpien väitteiden pohjaksi on voitava esittää tutkittua tietoa. Sauna from Finland pyrkii kokoamaan yhteen arkistoon kaikki saunasta tehdyt terveystutkimukset. Tiedetään muun muassa, että oikein suo­ritettu saunominen parantaa unen laatua. Uusimmat Suomessa tehdyt lääketieteelliset tutkimukset toteavat jopa, että saunominen 4-7 kertaa viikossa vähentää sydänkuollei­suutta. ”Nykytekniikka luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia sekä uuteen tutkimukseen että olevan tiedon syventämiseen. Myös markkinat jokaisen seurata itse terveydenti­laansa kasvavat. Oman hyvinvoinnin seuraa­misen ja saunomisen yhteydestä voi syntyä vaikka mitä”, Harju miettii.

Yhteistyö ymmärretään lisäarvoksi

Yritysverkostoa oli alun perin perustamassa muutama yritys. Nyt jäseniä on reilusti yli sata. Harju uskoo, että tämän vuoden lopulla jäsenyrityksiä on jo 200. Mukaan halutaan monialaisesti vahvoja suomalaisia yrityksiä, jotka kokevat, että sauna-teema voi olla osa yrityksen markkinointia. ”On hienoa huoma­ta, että yritysten yhteistyöhalukkuus on kas­vanut. Aikaisemmin saunan markkinointia on todella haitannut alan yritysten halutto­muus toimia yhdessä. Nyt on uusi polvi liik­keellä ja yhteistyö ymmärretään lisäarvoksi.”

Kirjoittaja: Minna Juti

Alkuperäinen julkaisu: Rohkeutta, näkemystä, kasvua: Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista

How can we help you?

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Tel. 040 566 2481

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

© 2024 - Sauna from Finland ry - Tietosuojaseloste