Helppoutta yhteisösaunojen ylläpitoon oikeilla laudevalinnoilla

Yhteisösaunojen lauteet eivät juurikaan ulkonäkönsä puolesta eroa loppukäyttäjille suunnatuista tuotteista, mutta rakenteessa ja rungon materiaaleissa sen sijaan on eroja. SunSaunan rungot ja
heloitukset yleisiin saunoihin tehdään yleensä ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä.

SunSaunan Swing Clean –laudejärjestelmässä on ruostumattoman rungon lisäksi muitakin ominaisuuksia, jotka erottavat sen tavallisesta. Yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena pidetään kippirakennetta, jolla tarkoitetaan mahdollisuutta nostaa lauteet pystyyn. Tämä helpottaa huomattavasti saunan siivousta, ja mahdollistaa myös lauteiden nopeamman kuivumisen. Lisäksi lauteen etulaidan otsalaudat ja väliritilät ovat käsin nostamalla irrotettavissa, jolloin saadaan puhdistettua rungon ja puuosien väli kunnolla siivouksen yhteydessä.

SUN SAUNA

Hyvä saunan huolto lisää käyttöikää

Puumateriaalina lauteen puuosissa voidaan lauteessa käyttää lähes kaikkia yleisesti käytössä olevia materiaaleja, joista suosituimpia ovat tervaleppä, lämpökäsitelty haapa ja lämpökäsitelty mänty. Kestoltaan pisimpään käyttöikään on päästy lämpökäsitellyllä männyllä. Lämpökäsitellyn männyn pihka on lämpökäsittelyssä poistunut, mutta oksaisuus jakaa edelleen käyttäjien mielipiteitä.

SUN SAUNA

Pitää muistaa, että tutkimusten mukaan tärkein ominaisuus yleisten tilojen saunanlauteilla ei ole ulkonäkö vaan puhtaus. Yleisesti lauteisiin laitetaan käyttöönoton ja huollon suojakäsittelyksi öljypohjainen laudesuoja. Lue öljykäsittelystä lisää täältä. Päivittäisessä käytössä yleinen kestoikä lauteen puuosille on laitospuolella noin 2 – 3 vuotta ja hieman pidempi yleisissä saunoissa. Ylläpitosiivouksella ja lauteen käsittelyllä on selkeä vaikutus lauteiden käyttöikään.

SunSauna suunnittelee saunat sopiviksi erityisryhmille

SunSauna tarjoaa lauderatkaisuja joiden huolto on mahdollisimman helppoa, mutta saunatilojen käytettävyys on myös erityinen sydämen asia. SunSauna on suunnitellut useita kohteita, joissa otetaan huomioon erityisryhmien tarpeet: esimerkiksi vanhemmalle ikäpolvelle ja liikuntarajoitteisille suunnatut saunatilat. Kuvan esimerkkisauna on rakennettu näkörajoitteiset huomioon ottaen, jolloin hämärän saunatilan helppokäyttöisyyttä on parannettu suuntaa antavilla valkoisilla lauderakenteilla.

Sauna from Finland

 

Lisätietoa oikeaoppisesta saunan suunnittelusta ja muista saunan ylläpidon vinkeistä voit lukea 2020 julkaistavasta uudistuvasta saunan laatukäsikirjasta (Sauna from Finland ry).

How can we help you?

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Tel. 040 566 2481

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

© 2024 - Sauna from Finland ry - Tietosuojaseloste