Saunamakumaailma-reseptikilpailun säännöt

Lue alta Saunanmakumaailma-reseptikilpailun säännöt.

Järjestäjä

Sauna from Finland ry, Roopensuontie 30, 40530 Jyväskylä
Y-tunnus 2383395-3

Myöhemmin ”Järjestäjä.”

Kilpailun alkamis- ja päättymisaika sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailu alkaa 18.2.2021 ja päättyy 21.3.2021. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja Suomeen rekisteröidyt yhteisöt ja yritykset, pois lukien Sauna from Finland ry:n työntekijät ja henkilöt, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet.

Kilpailuun voidaan osallistua ainoastaan omalla reseptillä tai reseptillä, johon osallistujalla on kaikki oikeudet.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt. Palkintojen voittajat vahvistavat täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä kilpailun sääntöjä koskevalla sivulla.

Kilpailun palkinto ja voittajien valitseminen

Kilpailun palkinnot on määritelty kilpailusivulla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai tapahtumaan. Näin ikään kilpailuun osallistuneiden kesken arvottua palkintoakaan ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Kilpailun voittajat valitsee Järjestäjä ja Järjestäjän nimittämä palkintoraati. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä osallistujan lähettämän reseptin, mikäli Järjestäjä havaitsee viitteitä siitä, että resepti ei ole osallistujan itse laatima tai osallistujalla ei ole oikeutta reseptiin.

Voittajien valinta tehdään kilpailuajan päätyttyä ja reseptien testauksen jälkeen. Järjestäjä kuitenkin pidättää itsellään oikeuden valita osan voittajista jo ennen kilpailun päättymispäivää.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli kilpailun voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on Järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Voittajien nimien julkaiseminen ja henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksensa sille, että Järjestäjä voi jatkossa olla osallistujaan yhteydessä saunaan ja saunaruokaan liittyvissä asioissa. Lue tietosuojaselosteemme täältä.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (myöhemmin ”Kilpailumateriaali”) itse tai hänellä on siihen täydet oikeudet. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien osapuolien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun voittajaksi valittu osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin ja sen muokkaamiseen. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjällä on siten oikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. Kilpailumateriaalin tekijänoikeudet säilyvät yksinomaan osallistujalla itsellään ja Järjestäjä sitoutuu ilmoittamaan tekijänoikeuksien omistavan tahon julkaistessaan Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla. Käyttöoikeus Kilpailumateriaaliin, jota ei valita voittoon tässä kilpailussa, jää Järjestäjän toimesta käyttämättä, ellei osallistujan kanssa toisin sovita.

Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Instagramin, Twitterin tai YouTuben tai käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.


Ota yhteyttä

Carita Harju

Toiminnanjohtaja
Puh: 040 566 2481

Liity postituslistallemme, niin saat tietoa Sauna from Finlandin toiminnasta!

Strategiset kumppanit

  • Harvia
  • Sokos Hotels
  • Visit Jyväskylä Region
  • Sauna Capital Tampere
Sauna from Finland
Sauna from Finland lisää kansainvälisesti suomalaisen saunaelämyksen tunnettuutta, buustaa jäsenverkoston liiketoimintamahdollisuuksia sekä luo maailman parhaita saunaelämyksiä.
© 2021 Sauna from Finland › Tietosuojaseloste


Sauna from Finland on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttäminen ilman merkinhaltijan lupaa on kielletty.
Hyväksytyt jäsenemme saavat käyttää erillistä verkostomerkkiä.