Hallitus

Sauna from Finlandin hallitus 2018-2019

Hallituksen puheenjohtaja
Pekka Krook
Varsinainen hallituksen jäsen Varajäsen
Marjo Määttä
Rukan Salonki
Satu Freyberg
Induco
Markus Kallio
Varjolan Tila
Harri Markkula
Saaristokodit
Jussi Valkonen
Harvia
Sami Linna
Harvia
Kari Tiittanen
Kuumalähde
Ville Iivonen
Lumo Nordic
Anne Mäkijärvi
Osmia
Henri Salokangas
Veto-Kiuas
Karri Kauppila
Tylohelo
Jan Björkbom
Tylohelo