Kansainvälistymisryhmä

Sauna from Finlandin jäsenyrityksillä on mahdollisuus liittyä kansainvälistymisryhmään, jonka kautta Sauna from Finland tarjoaa yritykselle liidejä, lisäresursseja markkinointiin, näkyvyyttä sekä käytännön tukea kansainvälistymisasioissa. Markkinoinnin kohderyhminä ovat yhteisesti sovittavat kohderyhmät mm. eri maiden mediat, potentiaalisimmat asiakkaat ja partnerit: hotelliketjut, kylpylät, jälleenmyyjät ym. Kansainvälistymisryhmä toimii yhdessä laadittujen tavoitteiden ja suunnitelmien pohjalta tiiviisti keskenään. Luottamuksellisuus, avoin vuorovaikutus, sitoutuneisuus, yhteinen päämäärä ja tasa-arvoisuus ovat tärkeitä ryhmän toiminnassa. Pienet yritykset saavat kokonaisuudesta hyödyn pienellä panoksella.

Lue vuoden 2018 kuulumiset tästä.

MITÄ YRITYKSET HYÖTYVÄT: MARKKINOINTIA JA NÄKYVYYTTÄ, LISÄRESURSSEJA JA LIIDEJÄ

  • Yhteistyössä uusille markkinoille
  • Lisäresursseja markkinointiin
  • Aktiivinen viestintä ja yhteinen brändi: lisää näkyvyyttä ja saavutettavuutta
  • Nettisivut www.saunafromfinland.com eri kielillä
  • Painettu KV-katalogi eri kielillä: Lue lehden selainversio
  • Tapahtumat kotimaassa ja ulkomailla: yhteisosastot messuilla, kv-tapaamiset
  • Kansainväliset verkostot: markkinoiden tuntemus, kontaktit asiakkaisiin
  • Uutta tietoa, ideoita tuotteiden kehittämiseen, asiakastuntemusta
  • Toisilta oppiminen, asioiden jakaminen, uudenlaiset ajattelu- ja toimintamallit

Kommentteja jo mukana olevilta yrityksiltä

”Voimme jakaa kontakteja keskenämme niin, että kaupat päätyvät kotimaahan eurooppalaisten kilpailijoiden sijaan.”
Jesse Hämäläinen, Narvi

”Pienenä yrityksenä on helppo mennä isompien mukana, toisilta saa hyviä neuvoja ja vinkkejä.”
Riitta Koskinen, Huopaliike Lahtiset

”Keskitytty olennaisiin asioihin – vientimarkkinoinnin ja – myynnin kehittämiseen, kustannukset sopivia pk- yrityksille.”
Timo Laurila, Jokipiin pellava

Vuosihinta paketille yrityksen liikevaihtoon perustuen vuonna 2019:

 • alle 300 000 euron liikevaihdon yrityksille 2500 e + alv 24%
 • yli 300 000 euron liikevaihdon yrityksille 3900 e + alv 24%
 • Matkailuyritykset 1500 e + alv 24%

Lisätiedot:
Satu Freyberg, Sauna from Finland
Kansainvälistymisasiat, KV-projektit
puh: 0400 966 112
satu@saunafromfinland.fi